1. Opticcolors продукцияны туура эмес колдонуудан улам келтирилген зыян үчүн жооп бербейт. Ушуну менен керектөөчү линзаларды орнотуу / чыгаруу жана аларды окуп чыгуу боюнча колдонмону кабыл алат.

2. Opticcolors товарлардын негиздүүлүгүнө жана / же жарамдуулугуна жана сунушта көрсөтүлгөн спецификациянын талаптарына жооп бергендигине кепилдик.

3. Эгерде товардын келишими боюнча башкача каралбаса, товарларды жеткирүү экспресс буйрутма боюнча төлөнөт Opticcolors жана керектөөчү.

4. Opticcolors мүмкүн болушунча, товарлардын заказдарын кылдаттык менен аткарат.

4.2 Жеткирүү орду - акыркы жолу белгилүү болгон керектөөчүнүн жашаган дареги Opticcolors, башкача макулдашылбаса.

4.3 Opticcolors кабыл алынган буйруктарды ыңгайлуу ылдамдык менен кеминде 10 жумушчу күндүн ичинде аткарат. Эгерде жеткирүү убактылуу жок болсо же башка себептер боюнча кечигип калса, же буйрук аткарылбаса же жарым-жартылай аткарылбаса, керектөөчү заказды алгандан кийин 3 жумушчу күндөн кечиктирбестен кабар алат. Мындай учурда керектөөчү буйрутманы чыгымдарды жокко чыгарууга укуктуу.

4.4. Жеткирүү зыянын жана / же жоголуп кетүү коркунучу Opticcolors почта аркылуу Opticcolors үчүн жооп бербейт.

5. Opticcolors ушул сайт аркылуу линзаларды кийип алгандыктан материалдык зыян жана / же материалдык эмес зыян үчүн жооп бербейт.

5.1 Сатып алууда Opticcolors өнүмдөр, керектөөчү материалдык зыяндын жана материалдык эмес зыяндын коркунучу бар жана зыяндын финансылык кесепеттери үчүн жооп берет.

5.2 Бул контакт линзаларын колдонуу үчүн сизге линзалар боюнча адистин уруксаты керек.

6. Керектөөчүнүн карызынын суммасы жеткирилгенге чейин 100% төлөнүшү керек.